Žádost o (změnu) zařazení úložného místa do kategorie - Žádost o (změnu) zařazení úložného místa do kategorie

angle-left Žádost o (změnu) zařazení úložného místa do kategorie

Žádost o (změnu) zařazení úložného místa do kategorie

Informace o formuláři

Náležitosti  žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 429/2009 Sb.

Časté chyby při podávání formuláře

Neúplnost podání (správní řád) a nesplnění požadavků zákona č. 157/2009 Sb. a vyhlášky č. 429/2009 Sb.

Dotčené pozemky je možné zadat formou přílohy ve formátu csv. Vzorový soubor je ke stažení zde. Kvůli správnému načtení dat dodržujte formátování a celkový tvar záznamu. 

Pokud do podání vkládáte přílohy dotčených pozemků, nevyplňujte tyto údaje (dotčené pozemky) dále ve formuláři. Tj. údaje o dotčených pozemcích vyplňte pouze jednou (buď přílohou nebo ve formuláři).

Údaje o dotčených pozemcích vkládejte do jedné přílohy (příklad: 10 dotčených pozemků = jedna příloha „Vzor – Dotčené pozemky“).

On-line formulář

Ke stažení