Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem - Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

angle-left Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Informace o formuláři

Formulář obsahuje kolonky umožňující výběr požadované odborné způsobilosti včetně výběru, zda jde o zkoušku (v případě žádosti o vydání osvědčení odborné způsobilosti) nebo o opakované ověření (periodickou zkoušku) odborné způsobilosti. Umožňuje připojit nezbytné přílohy a provést elektronické podání.

V případě, že žadateli o periodické přezkoušení odborné způsobilosti není známo číslo jednací daného osvědčení, do kolonky „číslo jednací osvědčení“ ve formuláři, uveďte text „bez uvedení“.

Časté chyby při podávání formuláře

  • K žádosti o zkoušku odborné způsobilosti není v příloze uveden požadovaný rozsah osvědčení odborné způsobilosti. Pro opakované ověření odborné způsobilosti se rozsah osvědčení odborné způsobilosti neuvádí.
  • K žádosti o zkoušku odborné způsobilosti není přiložena vzorová dokumentace. Týká se odborných způsobilostí uvedených v ustanovení § 4 písm. a) až i) a l) až m) ve vyhlášce č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. Pro opakované ověření odborné způsobilosti se vzorová dokumentace nepřikládá.
  • K žádosti o zkoušku odborné způsobilosti nejsou přiloženy úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci (ukončení magisterského/ bakalářského studijního programu nebo středoškolského vzdělání) a doklady (délka odborné praxe) o dosavadní činnosti v oblasti regulované činnosti. Pro opakované ověření odborné způsobilosti se zde uvedené nepřikládá.

On-line formulář