Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů - Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů

angle-left Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů

Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů

Informace o formuláři

  • Žádost o vydání oprávnění pyrotechnika.
  • Žádost o vydání oprávnění střelmistra.
  • Žádost o vydání oprávnění technického vedoucího odstřelu.

 

Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelu se podává v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.

On-line formulář