Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních - Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

angle-left Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Informace o formuláři

Formulář obsahuje kolonky umožňující výběr požadované odborné způsobilosti včetně výběru, zda jde o zkoušku (v případě žádosti o vydání osvědčení odborné způsobilosti) nebo o opakované ověření (periodickou zkoušku) odborné způsobilosti v daném rozsahu. Umožňuje připojit nezbytné přílohy a provést elektronické podání.

 

Informace k podávané žádosti

Držitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení a osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení vydaných do 30.6.2022 podle vyhlášky č. 75/2002 Sb., musí žádat o vydání nového osvědčení podle vyhlášky č. 123/2022 Sb. (nikoliv o prodloužení platnosti stávájícího osvědčení).

On-line formulář