Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami - Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami

angle-left Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami

Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami

Informace o formuláři

Pololetní hlášení k povolení pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin.

 

Pololetní hlášení k povolení pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin se podává v souladu s ustanovením § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Časté chyby při podávání formuláře

  • Nutno uvádět obchodní názvy výbušnin.
  • Nutno uvádět řádky z povolení, ke kterým přísluší hlášený obchodní název výbušniny.
  • Nutno uvádět konkrétní termíny, kdy byla přeprava (získání, odeslání) výbušniny uskutečněna.

On-line formulář