Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ - Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ

angle-left Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ

Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ

Informace o formuláři

Formulář je určen pro podání žádosti organizace o vydání oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních dle § 8a odst. 3 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti umožňuje výběr požadovaného druhu vyhrazeného technického zařízení, činnosti a rozsahu. Dále umožňuje výběr, zda jde o nové oprávnění organizace nebo o navazující (změnové). Rovněž zde lze připojit nezbytné přílohy a následně provést elektronické podání.

Časté chyby při podávání formuláře

  • K žádosti o vydání oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (VTZ) není správně vybrán druh VTZ, činnost a rozsah oprávnění
  • Není správně vyplněno jméno a příjmení osoby odborně způsobilé pro řízení prací, nejsou přiloženy požadované doklady a osvědčení prokazující její odbornou způsobilost pro požadované činnosti
  • V žádosti o vydání navazujícího (změnového) oprávnění není správně vyplněno č.j. původního oprávnění a toto oprávnění není přiloženo jako příloha podání
  • Není vyplněno IČO podávající organizace

On-line formulář