Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem - Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

angle-left Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Informace o formuláři

Formulář slouží ke splnění ohlašovací povinnosti v případě hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem - včetně zahájení, přerušení, ukončení nebo změn těchto činností.

Časté chyby při podávání formuláře

Nedostatečná identifikace lokality, činnosti, žadatele atp.

Dotčené pozemky je možné zadat formou přílohy ve formátu csv. Vzorový soubor je ke stažení zde. Kvůli správnému načtení dat dodržujte formátování a celkový tvar záznamu. 

Pokud do podání vkládáte přílohy dotčených pozemků, nevyplňujte tyto údaje (dotčené pozemky) dále ve formuláři. Tj. údaje o dotčených pozemcích vyplňte pouze jednou (buď přílohou nebo ve formuláři).

Údaje o dotčených pozemcích vkládejte do jedné přílohy (příklad: 10 dotčených pozemků = jedna příloha „Vzor – Dotčené pozemky“).

On-line formulář

Ke stažení