Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 - Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4

angle-left Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4

Informace o formuláři

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 se podává v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení lze vydat osobě, která, mimo jiné, dosáhla středního vzdělání s maturitou a je zdravotně způsobilá k zacházení s pyrotechnickými výrobky. Doklady prokazující splnění těchto požadavků je zapotřebí přiložit k žádosti. S ohledem na procesní zásady podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se doporučuje žádost o získání osvědčení podat ne dříve než 14 dní před zahájením školení.

On-line formulář