Žádost o vyjádření k umístění stavby v chráněném ložiskovém území/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby - Žádost o vyjádření k umístění stavby v chráněném ložiskovém území/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby

angle-left Žádost o vyjádření k umístění stavby v chráněném ložiskovém území/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby

Žádost o vyjádření k umístění stavby v chráněném ložiskovém území/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby

Informace o formuláři

  • Prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře můžete požádat o vyjádření k umístění stavby (územní řízení) v chráněném ložiskovém území (ustanovení § 18, nebo § 19 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, (horní zákon)).
  • Zde rovněž můžete prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře požádat o vyjádření/stanovisko k projektové dokumentaci stavby pro ohlášení nebo povolení stavby (ustanovení § 20 nebo § 30 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, (o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě)).

Časté chyby při podávání formuláře

  • Do formuláře žadatelem zadané číslo pozemku, nebo název katastrálního území se neshoduje s údaji o stavbě uvedené v projektové dokumentaci.
  • Projektová dokumentace není zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění.
  • Umístění stavby není navrhováno do plochy chráněného ložiskového území.
  • Projektová dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby neobsahuje (v části D – dokladová část) projekt báňského projektanta. (Platí pouze pro podání Žádosti o vyjádření/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby).
  • Projekt báňského projektanta zpracovala osoba s neplatným osvědčením odborné způsobilosti. (Platí pouze pro podání Žádosti o vyjádření/stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby).

On-line formulář